Meest-gestelde-vragen

Spaargaren nieuwsbrief 2018/2019

De Kleineondernemersregeli-ng (KOR) wijzigt op 1 januari 2020...

De nieuwe privacyregels van de AVG; u moet er echt iets mee!

Iedere organisatie die persoonsgegevens opslaat...

Btw op oninbare vorderingen? Vraag tijdig om teruggaaf!

Sinds 1 januari 2017 kunt u de afgedragen btw...

‘Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking?’

Traditiegetrouw ontvangt u deze maand weer de jaarlijkse WOZ-beschikking...

Plannen Regeerakkoord voor zzp’ers

In het Regeerakkoord staan ook de plannen van het kabinet voor zelfstandigen...

Arbowet gewijzigd: wat verandert er voor u?

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) heeft u twee verplichtingen...

© 2020 Spaargarenaccountants