Advisering

Op de volgende gebieden kunnen wij u adviseren:

Financieel

Spaargaren Accountants geeft financieel advies aan zowel grote als kleine ondernemingen. Onze professionals kunnen uw situatie goed overzien en geven u op maak gemaakt advies op basis van uw persoonlijke gegevens en vraagstukken.
 
U kunt aan de volgende vraagstukken denken:
> adviezen inzake financieringsvraagstukken (hypotheken, investeringen);
> adviezen inzake (schuld)saneringen;
> adviezen die bij het opstellen van de jaarrekeningen naar voren komen;
> adviezen inzake het opstellen van een ondernemingsplan;
> adviezen inzake subsidieaanvragen en afrekeningen.

Voor vragen en advies kunt u contact met ons opnemen.

Management

Onze professionals staan klaar om advies te geven aan het management binnen uw onderneming. Ze zijn opgeleid om met een helikopterview naar uw onderneming en situatie te kijken. Op die manier kijkt Spaargaren Accountants op gepaste afstand en vanuit professionaliteit naar uw vraagstukken.

U kunt aan de volgende vraagstukken denken:
> adviezen inzake strategie en investeringen;
> adviezen inzake (schuld)saneringen;
> adviezen inzake het verkrijgen van (maatwerk) managementinformatiesystemen.

Voor vragen en advies kunt u contact met ons opnemen.

Organisatie

Wilt u een onderneming starten? Een samenwerkingsverband aangaan? Uw onderneming uitbreiden? Dat vereist een keuze voor een ondernemingsvorm. Onze professionals luisteren naar uw ideeën en kunnen u een onderbouwd advies geven over de passende vorm. De vormen variëren bijvoorbeeld in mate van risico. Bovendien kan een bepaalde ondernemingsvorm fiscaal gezien het voordeligst zijn.

U kunt aan de volgende adviezen denken:
> adviezen inzake ondernemingskeuze;
> adviezen inzake rechtsvormkeuze;
> adviezen inzake herstructurering; 
> adviezen inzake samenwerkingsverbanden; 
> adviezen inzake het opstarten van een onderneming;
> adviezen inzake beëindiging of overdracht van een onderneming.

Voor vragen en advies kunt u contact met ons opnemen.

Salaris / HRM

Voor u als ondernemer is het noodzakelijk dat de salarisverwerking zo goed mogelijk verloopt. U wilt uw werknemers o.a. op tijd voorzien het juiste salaris. Er zijn online toepassingen beschikbaar om de salarisverwerking online uit te voeren en dat maakt het werk efficiënter en goedkoper.

Eén van de actuele vragen van ondernemers is of de werkkostenregeling wel of niet een goedkopere manier is voor het verstrekken van vergoedingen aan het personeel. In 2014 zult u over moeten stappen op de werkkostenregeling. Wellicht is het dus voordeliger en prettiger om hier vast mee aan de slag te gaan. Wij rekenen dit graag voor u uit.

Wij geven o.a. advies op de volgende gebieden:
> nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van salarisverwerking;
> ontwikkelingen en veranderingen in de CAO;
> het opzetten van salarisadministratie;
> het opzetten van personeelsfondsen;
> personeelsbeleid.

Voor vragen en advies kunt u contact met ons opnemen.

Juridisch

Het komt vaak voor dat een vraagstuk of probleem raakvlakken heeft met de wetgeving. Daarom hebben onze professionals veel juridische kennis. Ondanks de gedegen, interne kennis hebben we goede contacten opgebouwd met advocatenkantoren. Zo bent u verzekerd van het juiste advies en kunnen we uw vraagstukken altijd oplossen.

Voor vragen en advies kunt u contact met ons opnemen.

© 2020 Spaargarenaccountants