Fiscaal advies

Fiscale adviezen zijn vaak zeer persoonlijk. Het geven van deze adviezen is dan ook dynamisch werk. Onze fiscale experts zullen u persoonlijk bijstaan in deze complexe materie. We kunnen u in heldere taal uitleggen wat de mogelijkheden zijn voor u en/of uw organisatie.

Wij geven fiscale adviezen op de volgende gebieden:
> inkomstenbelasting (huwelijkse voorwaarden, testamenten);
> omzetbelasting (binnen- en buitenland);
> fiscale eenheid;
> vennootschapsbelasting;
> ondernemingsvormen;
> herstructurering;
> overnames;
> bedrijfsopvolging en -beëindiging.

© 2020 Spaargarenaccountants