Verklaringen

Een verklaring wordt meestal afgegeven bij de jaarrekening. Welke van de onderstaande verklaringen passend is voor uw bedrijf hangt af van diverse factoren. Denk hierbij aan de wet, het type en de grootte van de organisatie, of de mate van zekerheid die u wenst over de gepresenteerde gegevens.

Uw  onderneming is groot, middelgroot of klein als u twee jaar achter elkaar aan twee van drie criteria (omzet, aantal medewerkers en balanstotaal) voldoet:

Grote ondernemingen
omzet >35 miljoen; >250 medewerkers; balanstotaal >17,5 miljoen.
U bent wettelijk verplicht een controleverklaring op te nemen in de jaarrekening.

Kleine ondernemingen
omzet <12 miljoen; <50 medewerkers; balanstotaal <6 miljoen. De wet laat u verschillende keuzes in het soort verklaring.

Beoordelingsverklaring

Het kan zijn dat een klant, een relatie (aandeelhouder, leverancier) of de overheid  vraagt om een beoordelingsverklaring. Deze verklaring geeft namelijk enige zekerheid over (een deel van) het  financiële overzicht van een onderneming. In vergelijking met een samenstellingsverklaring doet de accountant alsnog redelijk beperkt onderzoek. Bijvoorbeeld omdat hij weinig gegevens heeft of omdat de cliënt niet alles wil laten controleren door de accountant (uit kostenoverwegingen). De controleverklaring geeft meer zekerheid dan een beoordelingsverklaring.

Er zijn drie mogelijke uitkomsten:
> Een beoordelingsverklaring met een goedkeurend oordeel.
> Een beoordelingsverklaring met een afkeurend oordeel.
> Een beoordelingsverklaring met een beperking.

Samenstellingsverklaring

De samenstellingsverklaring wordt afgegeven bij een door de accountant opgestelde jaarrekening. Bij deze verklaring controleert de accountant niet op inhoudelijke (on)juistheden. In tegenstelling tot een beoordelingsverklaring of controleverklaring geeft deze verklaring dan ook minder zekerheid.

De verklaring zegt: deze jaarrekening voldoet aan de wettelijke eisen. Echter is de jaarrekening gebaseerd op de ongecontroleerde, aangeleverde administratie van de cliënt zelf. De beoordelingsverklaring en controleverklaring bieden meer zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

Controleverklaring

Bij de controleverklaring wordt een financieel overzicht grondig gecontroleerd. Zowel de administratieve organisatie als de financiële cijfers worden gecontroleerd. Tevens resulteert de controle in een adviesbrief (management letter). Vergeleken met de beoordelingsverklaring en samenstellingsverklaring biedt de controleverklaring de meeste zekerheid omtrent de getrouwheid van de financiële informatie.

Lees meer over de verschillende verklaringen, of neem contact met ons op voor advies.

© 2020 Spaargarenaccountants