Administratie

Administratieve dienstverlening is maatwerk en wordt afgestemd op uw persoonlijke en zakelijke wensen. Spaargaren Accountants bepaalt samen met u welk gedeelte van de administratie u zelf verwerkt en welk gedeelte u door ons laat inboeken. Uiteindelijk streven wij naar betrouwbare informatie uit een goed opgezette administratie. Dit helpt u om tijdig nieuwe ontwikkelingen te signaleren, daarop in te spelen en juiste beslissingen te nemen.

Lees meer over deze dienstverlening:

Financiele administratie

U kunt ervoor kiezen de gegevens periodiek bij ons aan te leveren, waarna wij deze verwerken in ons boekhoudsysteem. Als dit periodiek gebeurt kunnen wij managementrapportages en eventueel de omzetbelasting verzorgen. Met onze managementrapportages bent u regelmatig op de hoogte van de financiële situatie van uw onderneming.

Wilt u de administratie zelf bijhouden? Wij adviseren u graag over de aanschaf van een boekhoudprogramma. U boekt de stukken zelf in en levert de cijfermatige informatie periodiek bij ons aan. Wij controleren uw boekingen, eventueel de omzetbelasting en u beschikt snel over betrouwbare financiële informatie

Naast het inrichten, ondersteunen en voeren van uw administratie kan Spaargaren Accountants u begeleiden bij het opstellen van rapportages voor uw managementinformatie. Wij kunnen o.a. de volgende rapportages voor u maken:
> balans;
> winst- & verliesrekening;
> resultatenanalyse;
> begrotingen;
> kasstroomoverzicht;
> liquiditeit;
> solvabiliteit.

Salarisadministratie

Het voeren van salarisadministratie is een veelzijdige taak. Arbeidsrecht, sociale verzekeringen en loonbelasting zijn hier onderdeel van. Bovendien verandert er veel gedurende het jaar. Wij kunnen de loonadministratie verzorgen volgens de huidige wet- en regelgeving.

De volgende taken worden door onze professionals uitgevoerd:
> verwerken van salarismutaties;
> verzorgen van de digitale aangifte loonheffingen;
> verzorgen van de periodieke loonjournaalpost, loonstroken;
> bijhouden van actuele CAO ontwikkelingen;
> maken van pensioenberekeningen (uitbesteed aan actuariële bureaus);
> begeleiden bij controle van de belastingdienst;
> opstellen en controleren van arbeidsovereenkomsten;
> begeleiden bij (of het aanvragen van) ontslagvergunningen.

© 2020 Spaargarenaccountants