Directie

Walter den Bieman is sinds 2001 als directeur verbonden aan Spaargaren Accountants
en heeft het kantoor in de laatste dertien jaar samen met Rein Zoethout
uitgebreid tot de huidige omvang. Rein Zoethout is het rustiger aangaan
doen en is inmiddels met pensioen. Sinds 2018 is
Rob Sneeboer tot de directie toegetreden.

© 2020 Spaargarenaccountants