Directie

Walter den Bieman is sinds 2001 als directeur verbonden aan Spaargaren Accountants en heeft het kantoor in de laatste dertien jaar samen met Rein Zoethout uitgebreid tot de huidige omvang. Rein Zoethout is het rustiger aangaan doen en is inmiddels met pensioen.

© 2018 Spaargarenaccountants