Meest-gestelde-vragen

‘Bezwaar maken tegen
de WOZ-beschikking?’

Inleiding

Traditiegetrouw ontvangt u deze maand weer de jaarlijkse WOZ-beschikking. Hierin staat vermeld de WOZ-waarde van uw woning op de peildatum 1 januari 2017. Op basis van deze WOZ-waarde stelt de gemeente uw aanslag voor de onroerende zaakbelastingen voor dit jaar vast. De WOZ-waarde is echter ook voor steeds meer andere belastingen van belang. Denk aan de hoogte van het eigenwoningforfait in de aangifte inkomstenbelasting en de door de waterschappen op te leggen watersysteemheffingen. De WOZ-waarde is ook een verplichte waarderingsmaatstaf voor de berekening van de schenk- en erfbelastingen.

U kunt eenvoudig de WOZ-waarde van uw woning vergelijken met die van uw buren

De hoogte van de WOZ-waarde van alle woningen in Nederland zijn sinds kort openbaar. Op de website www.wozwaardeloket.nl kunt u eenvoudig de waarden van woningen in uw buurt vergelijken met die van uw woning. Helaas hebben nog enkele gemeenten (met name in Noord-Brabant en de noordelijke gemeenten van Friesland) de gegevens nog niet beschikbaar gesteld aan dit loket. Staat uw gemeente er nog niet in, dan kunt u op de website van uw gemeente informatie krijgen over het inzien van de WOZ-waarden.

Heeft u het idee dat de WOZ-waarde van uw woning te hoog is?

De informatie op www.wozwaardeloket.nl zegt nog niet alles. Het kan zijn dat de WOZ-waarden van de woningen van uw buren ook te hoog zijn, zodat vergelijking niet alles zegt. Er kunnen ook allerlei factoren een rol spelen die een lagere waardering rechtvaardigen ten opzichte van woningen in uw buurt, denk aan bodemverontreiniging maar ook een ongunstige ligging, geluidsoverlast etc.

Heeft u juist belang bij een hogere WOZ-waarde?

Is de WOZ-waarde van uw woning lager vastgesteld dan de werkelijke waarde van uw woning? Dat  kan ook nadelig zijn. Dat is bijvoorbeeld aan de orde als de rente van uw hypotheek opnieuw moet worden vastgesteld of als u een nieuwe hypotheeklening wilt afsluiten.

Contact

Heeft u het gevoel dat de WOZ-waarde van uw woning te hoog is en heeft u belang bij een lagere WOZ-waarde? Neem dan gerust contact met ons op. Wij kunnen beoordelen of het zinvol is om bezwaar te maken tegen de WOZ-beschikking. Is dat zo, dan hebben we daarvoor standaardbezwaarschriften tot onze beschikking. Tevens beschikken wij over een lijst met WOZ-uitspraken waarin kwesties aan de orde zijn geweest die vergelijkbaar kunnen zijn met die van u. Deze uitspraken kunnen we dan gebruiken in een eventuele bezwaarprocedure bij de gemeente. Ook als u de WOZ-waarde te laag vindt, kunnen we daartegen bezwaar maken.

Let op: 

Het bezwaar moet binnen 6 weken na dagtekening van de WOZ-beschikking ingediend zijn. Na die termijn zit u weer een jaar vast aan de vastgestelde WOZ-waarde, niet alleen voor de onroerende zaakbelastingen maar ook voor de andere belastingen. Dus wees er op tijd bij!

Start UBO-registratie uitgesteld

Eind vorig jaar stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel ...

Subsidie voor monumentenpand zonder woonfunctie

Bent u eigenaar van een rijksmonument dat volgens de ...

Subsidie voor monumentenpand

Bent u eigenaar van een rijksmonument dat volgens de ...

© 2020 Spaargarenaccountants