Klachtenregeling

Spaargaren Accountants hecht veel waarde aan tevreden relaties. Onze klachtenregeling vormt een onderdeel van het gehanteerde stelsel van kwaliteitsbevordering en -bewaking. We stellen het op prijs als u ons op de hoogte stelt van uw klacht of uw vermoedens van een misstand. Dit kan uitsluiteind schriftelijk, via onderstaand adres.

Persoonlijk / Vertrouwelijk
Spaargaren Accountants B.V.
T.a.v. de directie
Betreft: Klacht Spaargaren Accountants B.V.
Postbus 7047
1007 JA Amsterdam

Dient u uw klacht liever in via een vertrouwenspersoon? Dan verwijzen wij u naar de klokkenluidersregeling.

© 2020 Spaargarenaccountants