Meest-gestelde-vragen

Toets periodiek uw
pensioenregeling

De pensioenregeling van uw personeel is dynamisch en heeft periodiek onderhoud nodig. Wijzigingen in uw personeelsbestand of wijzigingen in de activiteiten van uw onderneming kunnen ervoor zorgen dat u bijvoorbeeld ineens wél onder de werking van een verplicht gesteld pensioenfonds valt. Dat kan grote gevolgen hebben. Onlangs nog oordeelde de rechter dat het pensioenfonds voor metaaltechniek (PMT) met terugwerkende kracht van meer dan vijf jaar achterstallige premies van een werkgever mocht vorderen. Overigens is het wel zo dat u bij de aanvang van de bedrijfsactiviteiten moet beoordelen of u onder de werking van een verplicht pensioenfonds valt.

Start UBO-registratie uitgesteld

Eind vorig jaar stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel ...

Subsidie voor monumentenpand zonder woonfunctie

Bent u eigenaar van een rijksmonument dat volgens de ...

Subsidie voor monumentenpand

Bent u eigenaar van een rijksmonument dat volgens de ...

© 2020 Spaargarenaccountants