Meest-gestelde-vragen

Minder MIA voor elektrische
personenauto

Sinds 1 januari 2020 krijgt u minder Milieu-investeringsaftrek (MIA) voor een elektrische personenauto. Het MIA-voordeel is gedaald van 27% (in 2019) naar 13,5% over een maximumbedrag van € 40.000. De MIA voor overige elektrische voertuigen is verhoogd van 27% naar 36%. Doet u dit jaar milieuvriendelijke investeringen die op de Milieulijst 2020 staan? In dat geval komt u in aanmerking voor de Variabele afschrijving milieu-investeringen (Vamil) en/of de MIA. De MIA biedt 36% aftrek boven op de gebruikelijke investeringsaftrek. Het MIA-budget is verhoogd met € 10 miljoen om het investeren in circulaire technieken en bedrijfsmiddelen aantrekkelijker te maken. Dit moet leiden tot meer CO2-besparing.

Start UBO-registratie uitgesteld

Eind vorig jaar stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel ...

Subsidie voor monumentenpand zonder woonfunctie

Bent u eigenaar van een rijksmonument dat volgens de ...

Subsidie voor monumentenpand

Bent u eigenaar van een rijksmonument dat volgens de ...

© 2020 Spaargarenaccountants