Meest-gestelde-vragen

Drempel aftrek gemengde kosten
in de Vpb verhoogd

De aftrekbaarheid van gemengde kosten in de vennootschapsbelasting is hetzelfde geregeld als in de regeling voor de inkomstenbelasting. Ook voor de vennootschapsbelasting zijn deze kosten pas aftrekbaar als een drempelbedrag wordt overschreden. Dit drempelbedrag is sinds 1 januari 2020 eveneens verhoogd van € 4.600 naar € 4.700. Het alternatief is hier dat u maar 73,5% van de gemengde kosten in aftrek kunt brengen. Dit percentage is niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. 

Vorderingsrecht

Een finaal verrekenbeding geeft enkel een vorderingsrecht, geen recht op spullen. Wanneer u als eerste overlijdt, behoren alle aandelen tot uw vermogen. Als er geen substantieel overig vermogen is, zult u een verrekenschuld aan uw partner hebben. U heeft immers meer vermogen dan de helft. De aandelen en de verrekenschuld vererven dan. Uw partner betaalt dan daarover de gehele box-2- claim. Overlijdt uw partner als eerste, dan erft u alleen een verrekenvordering op uzelf. Die is weliswaar belast met erfbelasting, maar u bent geen inkomstenbelasting in box 2 verschuldigd. De aandelen in de holding vererven immers niet, want die staan al op uw naam. Voor het afrekenmoment in box 2 is dus de tenaamstelling (eigendom) van de aandelen in de holding wel degelijk relevant.

Tip

Wees u ervan bewust dat de box-2-heffing ook bij een finaal verrekenbeding uitsluitend afhangt van de persoon van de aandeelhouder. Wilt u dat niet, overweeg dan om dat verrekenbeding bij leven om te zetten in een beperkte of algehele gemeenschap van goederen.

Start UBO-registratie uitgesteld

Eind vorig jaar stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel ...

Subsidie voor monumentenpand zonder woonfunctie

Bent u eigenaar van een rijksmonument dat volgens de ...

Subsidie voor monumentenpand

Bent u eigenaar van een rijksmonument dat volgens de ...

© 2020 Spaargarenaccountants