Meest-gestelde-vragen

Aftrek gemengde kosten gewijzigd

De regels voor de aftrek van gemengde kosten zijn gewijzigd. Gemengde kosten zijn pas aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als een drempelbedrag wordt overschreden. Dit drempelbedrag is sinds 1 januari 2020 verhoogd van € 4.600 naar  € 4.700. Maar er is een alternatief. U mag er namelijk ook voor kiezen om 80% van de gemengde kosten in aftrek te brengen. Dit percentage is niet gewijzigd.

Gemengde kosten

Bepaalde kosten hebben uitsluitend een zakelijk karakter of uitsluitend een privékarakter. Maar er zijn ook kosten die u wel voor uw onderneming maakt, maar waarin ook een privé-element zit.

Dit zijn de gemengde kosten. Hieronder vallen:

• de kosten voor voedsel, drank en genotmiddelen;

• representatiekosten;

• kosten van congressen, seminars, symposia, excursies en studiereizen.

Start UBO-registratie uitgesteld

Eind vorig jaar stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel ...

Subsidie voor monumentenpand zonder woonfunctie

Bent u eigenaar van een rijksmonument dat volgens de ...

Subsidie voor monumentenpand

Bent u eigenaar van een rijksmonument dat volgens de ...

© 2020 Spaargarenaccountants