Klokkenluidersregeling

De accountantsorganisatie heeft een ‘klokkenluidersregeling’ ingesteld. Personen van buiten de organisatie, of personen die aan de organisatie zijn verbonden, kunnen middels deze regeling (zonder gevaar voor hun rechtspositie) vermeende onregelmatigheden aan de orde stellen. De vermeende onregelmatigheden worden vastgelegd en vertrouwelijk en tijdig behandeld. Indien nodig worden passende maatregelingen genomen door de accountantsorganisatie.

De klokkenluidersregeling en de contactgegevens van de aan ons verbonden externe vertrouwenspersoon vindt u via deze link.

Bij vragen kunt u schriftelijk contact opnemen:

Persoonlijk / Vertrouwelijk
Spaargaren Accountants B.V.
T.a.v. de directie
Betreft: Klacht Spaargaren Accountants B.V.
Postbus 7047
1007 JA Amsterdam

© 2020 Spaargarenaccountants