AFM vergunning

Voor het uitvoeren van wettelijke controles heeft een accountantskantoor een AFM vergunning nodig. Deze verplichting staat vermeld in artikel 5 van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta).

De Wta kent twee soorten vergunningen:
> een vergunning om uitsluitend wettelijke controles te verrichten bij niet-OOB’s;
> een vergunning om wettelijke controles te verrichten  bij organisaties van openbaar belang (OOB’s) en bij andere ondernemingen en instellingen (niet-OOB’s).
 
In 2008 heeft Spaargaren Accountants de officiële AFM vergunning ontvangen. De vergunning
omvat uitsluitend wettelijke controles voor niet-OOB's (geen beursgenoteerde ondernemingen).

© 2020 Spaargarenaccountants