Nieuws

Start UBO-registratie uitgesteld

Eind vorig jaar stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel dat uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (Ultimate Benificial Owners)...

Subsidie voor monumentenpand
zonder woonfunctie

Bent u eigenaar van een rijksmonument dat volgens de ‘Subsidieregeling instandhouding monumenten’ (Sim) géén woonhuis is?

Vraag tijdig subsidie aan voor uw monumentenpand

Sinds 1 januari 2019 is de fiscale monumentenaftrek definitief vervangen door een subsidieregeling.

Toets periodiek uw pensioenregeling

De pensioenregeling van uw personeel is dynamisch en heeft periodiek onderhoud nodig.

Btw-aftrek terbeschikkinggestelde leasefiets

De bestaande regeling voor de fiets van de zaak is uitgebreid naar leasefietsen.

Drempel aftrek gemengde
kosten in de Vpb verhoogd

De aftrekbaarheid van gemengde kosten in de vennootschapsbelasting is...

Hoger gebruikelijk loon

Bent u een aandeelhouder met een aanmerkelijk belang?

Minder MIA voor elektrische
personenauto

Sinds 1 januari 2020 krijgt u minder Milieu investeringsaftrek

Aftrek gemengde kosten gewijzigd

De regels voor de aftrek van gemengde kosten zijn gewijzigd.

© 2020 Spaargarenaccountants